Adunarea apostolică
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Ce spune Biblia despre bogăție?

Daniel Cozma  

07 decembrie 2022

Ce spune Biblia despre bogăție?

Cartea Proverbele

Ce spune Biblia despre bogăție?

1. Căi pentru dobândirea bogăției

 

1.1 Căi corecte

 

a) Prin înțelepciune

 

”În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei, bogăție și slavă.” (Prov. 3:16)”

 

Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea.” (Prov. 8:18)

 

Bogăția este o consecință firească a înțelepciunii

 

 

b) Prin hărnicie

 

”Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mână celor harnici îmbogățește.” (Prov. 10:4)”

 

Planurile omului harnic nu duc decât la belșug...” (Prov. 21:5)

 

Planurile împreună cu hărnicia statornică rezultă bogăție.

 

 

c) Prin moștenirea părinților

 

Omul de bine lasă moștenitori pe copii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.” (Prov. 13:22)”

 

Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.” (Prov. 19:14)

 

Aici nu este necesară nici hărnicia, nici planurile, ci doar răbdarea.

 

 

d) Prin binecuvântarea lui Adonay

 

Bincuvântarea Domnului îmbogățește, și El nu lasă să fie urmată de nici un necaz.” (Prov.10:22)

 

Exact acest lucru s-a întâmplat și cu Avraam:

 

Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu (Avraam), care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și măgari.” (Geneza 24:35)

 

 

e) Prin dărnicie

 

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat, și altul, care economisește prea mult, nu face decât să sărăcească.” (Prov. 11:24)

 

Oare nu de aici s-a inspirat și Yeshua cand a zis:

 

Dați, și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa deasupra. Căci cu ce măsură măsurați, ce aceea vi se va măsura.” (Luca 6:38)?

 

 

1.2 Căi incorecte

 

a) Prin asuprire

 

O femeie plăcută capătă cinste, și cei asupritori capătă bogăție.” (Prov. 11:16)

 

Este cea mai folosită și tristă metodă pentru dobândirea bogăției. Iată realitatea dureroasă:

 

M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi, și nu este nimeni să-i mângâie! Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor, și n-are cine să-i mângâie.” (Ecles. 4:1)

 

 

b) Prin strâmbătate

 

Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate.” (Prov. 16:8)

 

Vedem aici că prioritatea este dreptatea în toate, inclusiv în dobândirea bogăției.

 

 

c) Prin minciună

 

Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte.” (Prov. 21:6)

 

Din păcate, ”agentul de vânzări” care este folosit de unii pentru atingerea averii este minciuna.

 

 

d) Prin dobândă și camătă

 

Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă le strânge pentru cel ce are milă de săraci.” (Prov. 29:8)

 

 

2. Piedici în calea dobândirii bogăției

 

a) Petrecerile

 

Cine iubește petrecerile va duce lipsă...” (Prov. 21:17/a)

 

 

b) Beția și îmbuibarea

 

Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, și ațipirea te face să porți zdrențe.” (Prov. 23:21)

 

 

c) Lenevirea

 

Du-te la furnică, leneșule!...Și sărăcia vine peste tine ca un hoț, și lipsa, ca un om înarmat.” (Prov. 6:1,11)

 

 

3. Beneficii ale bogăției

 

a) Ocrotirea

 

Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor.” (Prov.10:15)

 

 

b) Slava

 

Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie.” (Prov. 14:24)

 

 

c) Răscumpărarea vieții

 

Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrarea.” (Prov. 13:8)

 

Există situații în care poate veni nenorocirea peste noi. Cum ne poate găsi aceasta? Neavând nimic sau deținând avere.

 

Sunt multe cazuri în care nenorocirea vine peste oamenii care dețin avere, iar aceștia pot să redobândească viața prin averea lor.

 

De asemenea, sunt și cazuri în care nenorocirea vine peste cei care nu dețin avere, iar aceștia nu pot plăti pentru operațiile, lucrurile, tratamentele care le pot reda viața în aceste situații grele...

 

Scris de Daniel Cozma

 

27 februarie 2024
,,Cumpără adevărul…” ,,...şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.” (Proverbe 23:23) Cititorule drag, poate ţi-a trebuit multă răbdare pentru a parcurge paginile acestei cărţi, iar acum, fiind la semaforul unei
27 februarie 2024
Spre ,,credinţa sfinţilor” ,,Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) Eram prin clasa a treia,

ULTIMELE POSTĂRI DE PE BLOG

Abonează-te la newsletter!

Mă abonez
Mă abonez
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!
Adunarea apostolică

DRAGOSTE

NĂDEJDE

CREDINȚĂ

Adunarea Apostolică Sabateriană  Copyright 2023

Adunarea apostolică