Adunarea apostolică
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Înțelepciune, neprihănire și răscumpărare

Elias Buhai

23 aprilie 2023

Înțelepciune, neprihănire și răscumpărare

1 Corintei 1:30 Si voi, prin El, sunteți in Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi: înțelepciune, neprihănire, sfințire si răscumpărare.

 

Acest verset care se află in Sfintele Scripturi in epistola lui Pavel către Corinteni amintește despre patru aspecte sau puncte cheie care trebuie sa se regăsească in viața unui credincios ; toate acestea mai cu seamă converg din lucrarea si exemplul lui Hristos.

Înțelepciune, neprihănire și răscumpărare

Iar dacă noi ne identificam cu Mesia adică suntem in Hristos, lucrarea lui se arata pentru noi in înțelepciunea, neprihănirea sfințirea si răscumpărarea ctitorită de Dumnezeu Tatăl prin Fiul Sau.

 

Înțelepciune: Contextul și ideea despre care ni se vorbești în Corinteni referitor la înțelepciune este că Hristos devine Înțelepciunea care duce la Dumnezeu si mântuire așa cum se afirma in versetul 21:Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe om prin nebunia propovăduirii crucii, toate acestea spre deosebire de înțelegerea a ceea ce însemna înțelepciune atunci, si anume pentru iudei înțelepciunea consta in minuni pentru greci înțelepciunea consta in curente filozofice vers 22 : Iudeii într-adevăr cer minuni si grecii caută înțelepciune dar pentru cei care vor sa adera cu adevărat la calea mântuirii înțelepciunea e Hristos cel răstignit.

 

Înțelepciunea este calitatea superioara pe care o posedă omul, este diferita de inteligență caci dacă inteligența are de a face cu cunostiinte teoretice si însușiri de informații înțelepciunea care vine de sus este aplicarea practică a normativelor lui Dumnezeu.

 

Neprihănire – când vorbim despre neprihănit ne referim la pur, imaculat, fără păcat , fără vină. Acum putem sa ne referim la mai multe aspecte dar de data aceasta aș vrea sa discutam despre neprihănirea noastră in raport cu Dumnezeu.

 

Iov care era un om neprihănit cand s-a pus față in față cu sfințenia si puritatea Divinului Părinte a declarat: Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă. Putem discuta luând contextul Scripturii si al omenirii despre 3 aspecte:

 

1. Dumnezeu Sfânt

2. om păcătos și

3. socotirea neprihănirii prin Hristos.

 

Neprihănit înseamnă pur, fără păcat. Dumnezeu alege așa cum ne este redat in atâtea Scripturi ca omul sa fie socotit neprihănit prin credință in sângele Mielului fără cusur Isus Hristos.

 

De ce de data aceasta nici iudeii nici neamurile nu au vreo contribuție deosebită, nu au cu ce să se recomande înaintea lui Dumnezeu caci așa cum scrie Scriptura am dovedit ca fie iudei fie greci suntem sub păcat. Romani 3.9 Ca să exemplific practic acest adevăr mă voi folosi de o ilustrație.

 

Avem un profesor si 2 elevi. Unuia ii place să învețe, știe formulele la matematica, fizică are cunostiinte cel puțin teoretice din toate domeniile studiate până in acel punct. Celălalt nu prea învață, el nu are cunostiinte acumulate, e destul de ignorant, ii place joaca si face lucrurile in felul lui.

 

Profesorul vine si spune: Astăzi o sa trecem la un alt capitol , vom învață o serie de lecții cu totul noi si aplicații practice. Ceva ce nu ați mai făcut pana acum de aceea va rog sa fiți atenți! Elevul care se crede înțelept si pregătit spune: pentru mine e floare la ureche eu știu deja materia. Celălalt zice eu oricum nu știu nimic așa ca ce mai o lecție in plus. Începe o mică ceartă cel care crede ca știe se laudă celălalt nu zice nimic si e marginalizat , considerat incompetent.

 

La care profesorul se ridica si spune: Gata terminați voi sunteți egali: TU(către cel care se credea ca știe si lecția încă nepredata) trebuie sa lași deoparte cunoștințele pe care le-ai învățat si sa te axezi cu toata atenția spre lecția de azi iar tu (celălalt ) nu mai fii ignorant si însușește-ți cunoștințele lecțiilor.

 

(acestei lecții valoroase) Ei așa e cu evreii si neamurile evreii ar fii cei care se credeau ca știu care erau cu legea in mână ,aveau sistemul de jertfe pentru ei nu era o problemă cum devin neprihăniți sau curați , aduceau animalul si sacrificându-l-l erau absolviți de vina, in timp ce neamurile erau fără aceste legi , străini de legământ si marginalizați de iudei dar Marele Pedagog Dumnezeu alege sa le spune amândurora o lecție nouă: De acum se ajunge la neprihănire prin credința, a fost jertfită o jertfă cu mult mai prețioasa decât un animal. Acesta e primul pas atât pentru iudeu cat si pentru greci.

 

Mai departe urmează : Sfințirea

 

Sfințirea: consacrat lui Dumnezeu, pus deoparte. Odată cu actul credinței Dumnezeu socotește pe cel păcătos, neprihănit , pur si ii da si o primă haina a sfințeniei( sfințenie care este lucrata de Duhul Sfânt ).

 

Următoarea etape ne sunt date de Marele Pedagog si Scriptură omul trebuie sa duca aceasta sfințire până la capăt si de asemenea sa țese el însuși nu fără ajutorul Domnului o haină a sfințeniei. La fel cum Scriptura ne vorbește despre adevărul neprihănirii prin credința la fel ea ne vorbești despre lucrarea omului credincios luminat de Duhul care trebui sa își dea toate silințele , trebuie sa se sfințească conform Cuvântului și trebuie sa își rânduiască faptele după dreptate.

 

Sfințirea așadar este un proces. Îmi place mult imaginea din Fapte 15: 19, 20. Acolo desigur ca probabil iți este cunoscut contextul daca nu te invit respectuos să il citești. După ce se ia hotărârea ca neamurilor sa nu li se ceara inițial decât 4 lucruri din lege următorul verset este atât de sugestiv si spune: fiindcă Moise( torah) este citit in sinagogi in toate zilele de sabat; această spusă nu înseamnă după părerea mea altceva decât ca neamurile au posibilitatea să învețe si ele pas cu pas capitol cu capitol letcii din normativele si legea lui Dumnezeu care duc la consacrare față de El.

 

Ești de altă părere?! Dacă vrei bidirecțional spus Legea ne-a fost îndrumător spre Hristos si Hristos odată pus ca si temelie cu jertfa Sa ne este îndrumător spre o viață trăita in dreptatea aplicând legea si instrucțiunile lui Dumnezeu in viața noastră.

 

Răscumpărare - când vorbim despre răscumpărarea ne referim la a plăti prețul unui lucru vândut pentru a il aduce in proprietatea ta.

 

A elibera o persoana din captivitatea in schimbul unui sume de bani

 

Exod 13: 13-15 Să răscumperi* cu un miel pe orice întâi născut** al măgăriței, iar dacă nul vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi, de asemenea, pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Şi când te va* întreba fiul tău într-o zi: ‘Ce înseamnă lucrul acesta?’ să-i răspunzi: ‘Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; fiindcă Faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul* a omorât pe toți întâii născuți din tara Egiptului, de la întâii născuți ai oamenilor până la întâii născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească şi răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei.

 

Scris de Elias Buhai

Înțelepciune, neprihănire și răscumpărare
27 februarie 2024
,,Cumpără adevărul…” ,,...şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.” (Proverbe 23:23) Cititorule drag, poate ţi-a trebuit multă răbdare pentru a parcurge paginile acestei cărţi, iar acum, fiind la semaforul unei
27 februarie 2024
Spre ,,credinţa sfinţilor” ,,Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) Eram prin clasa a treia,

ULTIMELE POSTĂRI DE PE BLOG

Abonează-te la newsletter!

Mă abonez
Mă abonez
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!
Adunarea apostolică

DRAGOSTE

NĂDEJDE

CREDINȚĂ

Adunarea Apostolică Sabateriană  Copyright 2023

Adunarea apostolică