Adunarea apostolică
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Ispita si încercarea

Elias Buhai       

06 noiembrie 2022

Ispita si încercarea - Explicație detaliată

1. Ce este ispita?

 

Ca sa răspundem la această întrebare mai întâi este de folos sa răspundem la o alta întrebare si anume: ”Ce nu este ispita”? In primul rând ispita nu este păcat. (Evrei 4:15). Ispita de asemenea nu este pofta(in sine ca obiect) .(Iacov 1:14).

 

Atunci rămâne întrebarea: Ce este ispita? O definiție simpla ar fi acesta: Incitare la a păcătui, seducție, ademenire. !!Ideea biblică de ispită însă nu conține în primul rând si/sau doar ideea de seducție, ca în sensul modern, ci conține ideea de punere la încercare a unei persoane; lucrul acesta poate fi făcut cu un scop bun de a dovedi sau de a îmbunătăți calitățile omului, sau poate fi făcut cu un scop rău, pentru a arăta slăbiciunea sau pentru a-l atrage pe om într-o acțiune rea.

 

„A ispiti” înseamnă „a testa”, în sensul acesta cuprinzător. În limba engleză, începând din secolul al 17-lea, sensul cuvântului a fost limitat la testarea cu intenție rea.

 

2. Terminologie

 

Ce cuvinte găsim în Scriptură pentru termenul ispită si cu ce nuanțe. Ebr. substantiv massa („ispită”) -(Exod 17:7)- verbele ebr. sunt masa- de obicei „a ispiti- are de obicei o nuanță negativa in senul de a pune la încercare pentru a arata slăbiciunea: Numeri 14:22-23... toți cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea, și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie, și totuși M-au ispitit (masa) de zece ori acum, și n-au ascultat glasul Meu… al doi-lea verb bahan (de obicei „a dovedi” sau „a încerca”)- o metafora derivata de la rafinarea metalelor prin foc.

 

Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor In limba greacă terminologia este următoarea: NT folosesc drept termeni echivalenți substantivul peirasmos(ispită) și verbele (ek)peirazo și dokimazo, acest ultim verb având un sens corespunzător cu bahan.

 

3. Clasificarea ispitelor/încercărilor

 

Ideea de testare a unei persoane apare în Biblie în diferite contexte.

 

1. Oamenii îi pun la încercare pe semenii lor. (1 Împărați 10:1) ca să le verifice și să le evalueze calitățile. Evangheliile vorbesc despre iudeii împotrivitori care l-au „încercat” (am putea spune că „L-au pus la încercare”) pe Cristos cu scepticism respingător, ca să vadă dacă-L pot face să le dovedească Mesianitatea Sa în termenii lor (Marcu 8:11).

 

Pentru a vedea dacă învățătura Lui era potrivita sau eretică (Luca 10:25) și pentru a vedea dacă-L pot prinde în capcană cu vreo afirmație prin care să Se învinovățească singur (Marcu 12:15).

 

2. Oamenii Îl pun la încercare(ispitesc) pe Dumnezeu- printr-o purtare care constituie de fapt o provocare sfidătoare la adresa Lui ca să dovedească adevărul cuvintelor Sale, bunătatea și dreptatea căilor Sale. Numele dat unui loc: Masa, a rămas o amintire permanentă a unei asemenea ispitiri-Exod 17:7.

 

Astfel, îmboldirea lui Dumnezeu trădează o lipsă extremă de respect și Dumnezeu Însuși interzice lucrul acesta (Deuteronom 6:16; 1 Corinteni 10:9 ). În acest punct al studiului este foarte sugestiv bine-cunoscutul text din Iacov 1:13-Nimeni,când este ispitit sa nu zică sunt „ispitit de Dumnezeu”.

 

Caci Dumnezeu nu poate fii ispitit ca sa facă rău SAU alta traducere „de rele” și El însuși nu ispitește pe nimeni. Astfel aflam ca Dumnezeu este imun la ispita, una dintre calitățile Lui este ca nu poate fii ispitit

 

3. Dumnezeu pune la încercare pe poporul Său prin faptul că îi pune în situații care revelează calitatea credinței și devotamentului lor; așa încât toți să poată vedea ce este în inimile lor (Geneza 22:1; Exod 16:4; Exod 20:20; Deuteronom 8:2, 16; Deuteronom 13:3; Judecători 2:22; 2 Cronici 32:31). Însă tot in textul din Iacov aflam ca Dumnezeu(El Însuși) nu ispitește pe nimeni. Nuanța acestui verset este ca Dumnezeu nu testează pe cineva cu scopul negativ de a îl face sa cada sau sa ii expună slăbiciunile ca sa duca la păcat.

 

4. Satan îi pune la încercare (ispitește) pe credincioși prin manipularea circumstanțelor în limitele pe care i le permite Dumnezeu (cf. Iov 1:12; Iov 2:6; 1 Corinteni 10:13), într-o încercare de a-i face să părăsească voia lui Dumnezeu. NT îl numește „ispititorul” (ho peirazon, Matei 4:3; 1 Tesaloniceni 3:5), dușmanul implacabil al lui Dumnezeu și al oamenilor (1 Petru 5:8; Apocalipsa 12).

 

5. Carnea sau firea pământeasca-ne ispitește. Unul dintre modurile poate cele mai des întâlnite prin care apare ispita este tocmai dinspre interiorul nostru, din tentațiile poftelor noastre. In Iacov ni se spune ”ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși si momit ”.

 

4. Forme- de ce natură poate fi ispita

 

a)Domeniul poftelor trupești: – lăcomie (1 Timotei 6:9; Proverbe 1:10); curvie (1 Corinteni 7:5) etc.

 

b)Domeniul spiritual: Luca 8:13.

 

5. Un Tablou al ispitirii- aplicație practică pe text-Matei 4: 1-11

 

Atunci, Isus* a fost dus de Duhul** în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.

2.Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămânzit.

3.Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.”

4.Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăiește numai* cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

5.Atunci, diavolul L-a dus în sfânta cetate*, L-a pus pe streașina Templului

6.şi I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi* să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.’”

7„De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești* pe Domnul Dumnezeul tău.”

8Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și I-a zis:

9„Toate aceste lucruri Ti le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.”

10„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău* să te închini și numai Lui să-I slujești.’”

11Atunci, diavolul L-a lăsat. și deodată au venit la Isus niște îngeri* și au început să-I slujească.

 

Idei desprinse din texte:

Pustia- locul prielnic pentru a fii ispitit- pustia poate fi locul unde sufletul începe sa devină sterp, fără vlaga , e locul unde viața duhovniceasca începe să se scurgă, locul unde ești vulnerabil

Resurse limitate= țintă sigura pt. inamic; (acolo a postit 40 zile, a flămânzit). Cu siguranța este mai puțin probabil sa fii ispitit când cânți in fața sau imediat după ce ai auzit o predică buna, sau când tocmai te-ai rugat, resursele îți sunt full nu-i așa?! Cel rău va căuta momentele cele mai obositoare, mai neașteptate sa îți dea târcoale…

„Ispititorul se apropie”- „potrivnicul dă târcoale”. Mereu izul păcatului pare mai dulce , mai puțin păcătos atunci când este bine ambalat. Va mai amintiți de scena din gradina Eden, o discuție mai ”apropiata” cu ispititorul…si finalul?

 

Modalitățile de atac ale ispititorului

 

➢ Se folosește de dorințele noastre naturale pentru a ne face sa păcătuim:

”Poruncește sa se facă pâini”. Dorința de hrana , de a fii apreciat, de siguranță , nevoia de împlinire sexuală toate acestea pot fi exploatate in mod negativ prin ispita. Deși sunt dorințe legitime într-un cadru nepotrivit ajung sa devină păcat. Ispitit sa mănânci când tu vrei(sau când e poruncit) sa ți post; ti s-a întâmplat nu-i așa?! Si exemplele pot continua.. .

 

➢ Se folosește de statutul tău de persoana religioasă (”dacă ești fiul lui Dumnezeu”, demonstrează cine ești, arata ce poți.) Eclesiastul 7:16. Căzând in această ispită ni se hrănește mândria si ego-ul nostru astfel ținta noastră nu mai este Dumnezeu Creatorul ci noi înșine. Faptul ca ești copilul lui Dumnezeu nu înseamnă si nu se traduce prin demonstrații extravagante, minuni excentrice ci printr-un duh smerit si o adânca stare de recunoștința si mulțumire la adresa Creatorului. Îmi amintesc aici imaginea pe care nu demult am urmărit-o într-un videoclip a unui om care cu o biblie in mana si strigând Dumnezeu mă protejează a sărit într-o groapă cu lei a unei grădini zoologice. Desigur ca lei nu l-au perceput ca pe un prieten a lor si l-au atacat.

 

➢ Se folosește de strălucirile, bogățiile si oportunitățile acestei lumi ca sa te ducă într-o închinare greșită! De multe ori cel rău se folosește de posibilități si șanse in carieră sau in dezvoltarea personală, in a fii un om cu renume ca pana la urma sa pierzi închinarea corecta. Iți oferă faima dar îți cere sa îți vinzi sufletul, iți oferă bogăție dar îți cere închinare, iți promite strălucirea lumii dar îți cere sa pierzi lumina raiului!

 

6. Lupta Credinciosului

 

Cum sa învingi ispita si sa nu cazi in păcat! Exista câteva modalități găsite in „Manualul de instrucțiuni” numit Biblia prin care putem face față păcatului. Dar mai înainte de a le aminti si lua ca si scut in viața de creștin găsesc de cuviință că e de folos sa amintim încurajările pe care ni le oferă Părintele Veșnic Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.

 

Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.(1 Corinteni 10:13) Și prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.

 

(Evrei 2:18) Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.( Evrei 4:15,16)

 

Moduri de acțiune in ispită:

 

1. Rugăciunea regulată și insistentă: Luca 22:40) Când* a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.”

 

2. Cuvântul – în interpretare și folosire corectă. Matei 4:10. Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău* să te închini și numai Lui să-I slujești.’

 

3. Veghere (stați gata!) –); (Matei 26:41; Efeseni 6:11) Vegheați* și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” Îmbrăcați-vă* cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.

 

4. Răbdare, stoparea, subordonarea răului (Iacov 1:12; Genesa 4:7) Ferice* de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa** vieții pe care† a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândește* la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.”

 

5. Duhul lui Dumnezeu si autoritatea puterii Lui Isus Hristos coordonează acțiunea spre biruință: Evrei 2:18, Evrei 4:15, 16 Şi* prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. Căci n-avem* un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit** ca şi noi, dar† fără păcat.

 

Să* ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

 

Dragă cititor, mă bucur si nadajduiesc ca ai parcurs cu sârguintă acest material care nu-mi doresc sa aiba alt scop decat se te apropie de Dumnezeu si sa te facă sa fi un biruitor in ispitele care ne urmaresc la orice pas.

 

Ca sa castigi o lupta sunt importante cateva elemente printre care: sa sti tactica vrajmasului, sa sti si sa iti exersezi propria tactica, sa ai armatura potrivita si nu in ultimul rand sa ai in frunte o căpetenie antrenată in tactica luptei, Iti propun sa ne dorim si sa identificam impreuna cine ar trebui sa ne fie aceasta capetenie pe campul de lupta al mintii.

 

Îți propun spre incheiere acest pasaj care sa iti fie calauza in viata aratand spre cine este tinta ta: Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care* , pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade** la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

 

Fii biruitor!

 

Scris de Elias Buhai

 

Drumul spre Libertate
27 februarie 2024
,,Cumpără adevărul…” ,,...şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.” (Proverbe 23:23) Cititorule drag, poate ţi-a trebuit multă răbdare pentru a parcurge paginile acestei cărţi, iar acum, fiind la semaforul unei
27 februarie 2024
Spre ,,credinţa sfinţilor” ,,Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) Eram prin clasa a treia,

ULTIMELE POSTĂRI DE PE BLOG

Abonează-te la newsletter!

Mă abonez
Mă abonez
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!
Adunarea apostolică

DRAGOSTE

NĂDEJDE

CREDINȚĂ

Adunarea Apostolică Sabateriană  Copyright 2023

Adunarea apostolică