Adunarea apostolică
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Comunitatea Mesianică

Daniel Mureș

Bogăția, darul lui Dumnezeu?
03 august 2023

Pomul vieții

„Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului.” Geneza 2:9

 

Acum și prin acest verset am înțeles de ce a sădit Dumnezeu acești pomi în grădina Edenului. Este învățătura noastră de zi cu zi, în orice moment, în orice clipa a vieții noastre pământești de a ne reîntoarce la Dumnezeu, curățiti prin sângele Fiului Sau Domnul Isus, mâncând din pomul vieții.

Pomul vieții

Astfel, orice dogmă si orice dezbatere teologica pro sau contra lui Dumnezeu, sunt gustări din pomul cunoașterii binelui și răului, îndepărtând-ne astfel de pomul vieții, de dragostea lui Dumnezeu, chintesența întregii creații. Dragostea lui Dumnezeu.

 

Căci prin fructul pomului cunoașterii nu facem nimic altceva decât sa separăm binele de rău, să cream dogme prin cunoștințe dobândite ori purtători ai altor gândiri despre bine și rău, chiar dacă sunt pe fundamente curate și adevărate în principiul credinței ce am căpătat-o, pierzând din vedere astfel dragostea ce ar trebui să o avem pentru aproapele nostru, ce au dus deseori la dezbinare atât în cadrul fraților de credință de orice încredințare, cât și în rândul celor fără de credință.

 

Disputa între cunoștințe. Fructul acestui pom al cunoașterii binelui și răului. Așa cum Adam nu a oprit-o pe Eva să guste din pomul cunoașterii, pentru că nu gustase din pomul vieții, care e dragostea pentru aproapele său. Iar aceasta le-a adus pieirea la amândoi.

 

Pomul vieții e Domnul Isus și El ne invită să gustăm din El, pentru a avea viață veșnică. Dar nu putem face asta decât dacă credem că El e Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, pentru ispășirea pacatelor noastre. Iar ceea ce scriu despre asta nu doresc să devina o dogmă, o dispută între un adevăr sau altul, ci un îndemn de a reflecta asupra atitudinii noastre față de ceea ce ne îndeamnă Domnul Isus. Iubirea pentru aproapele nostru. Așa cum El ne-a iubit.

 

Să venim unul înaintea altuia cu iubire, ca fiind cea mai plăcută închinare ce-i poate fi adusă lui Dumnezeu și nu prin opinii despre iubire, ori păzirea poruncilor sau a sărbătorilor, ori a Creației. Căci știm ca toate acestea vor veni indirect asupra personalității fiecăruia, și nu trebuiesc a fi înfățișate ca fiind de căpătâi în dobândirea neprihănirii.

 

Iată câteva versete, ce m-au îndrumat către acest cuget, ce nu poate fi decât insuflat de Duhul lui Dumnezeu.

 

“Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel Ce M-a trimis, are viata veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață .”. Ioan 5:24

 

“Vă dau o poruncă nouă : Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți ca sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții” Ioan 13:34,35

 

“Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arata lui”. Ioan 14:21

 

“Dacă aduceți multă roada, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii Mei”. Ioan 15:8

 

Mărturisesc că, acum ceva vreme, în mijlocul rudelor mele, nu am vorbit despre dragostea Lui Dumnezeu, ci despre cunoștința dobândită despre creație și rânduielile din Scriptură. Ceea ce nu a dus la nimic bun, ci la opinii despre Dumnezeu și alte lucruri din înțelepciunea acestei lumi.

 

Acest lucru m-a frământat, creându-mi pocăință față de vorbirea fără rost, și Duhul Sfânt, m-a călăuzit spre acest cuget aducându-mi liniștea și pacea. Căci Dumnezeu este sursa noastră de putere și de speranță. El formează temelia vieții noastre și ne copleșește temerile cu dragostea Lui.

 

Cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile, de aceea să ne punem în El, speranța și încrederea. Chiar și în momente dificile, când totul în jurul nostru pare să se prăbușească, să ne încredem în El și să nu ne temem, căci viitorul se găsește în Domnul și El ne face viata sigură.

 

Domnul să vă binecuvânteze!

 

Scris de Daniel Mureș

27 februarie 2024
,,Cumpără adevărul…” ,,...şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.” (Proverbe 23:23) Cititorule drag, poate ţi-a trebuit multă răbdare pentru a parcurge paginile acestei cărţi, iar acum, fiind la semaforul unei
27 februarie 2024
Spre ,,credinţa sfinţilor” ,,Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) Eram prin clasa a treia,

ULTIMELE POSTĂRI DE PE BLOG

Abonează-te la newsletter!

Mă abonez
Mă abonez
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!
Adunarea apostolică

DRAGOSTE

NĂDEJDE

CREDINȚĂ

Adunarea Apostolică Sabateriană  Copyright 2023

Adunarea apostolică