Adunarea apostolică
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Sclav liber

Abiatar Cosma 

07 octombrie 2022

Sclav liber

„IHVH Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri iar domnia Lui stăpânește peste tot.”( Cartea Psalmilor 103:19)

 

Are Elohim un rol de conducere sau influență in lumea aceasta? Ori toate lucrurile create de El se mișcă după niște legi bine stabilite de la început, legi pe care noi le numim legi ale naturii?

Sclav liber

Indiferent de răspunsul pe care îl dai, ce garanție avem că în scurt timp lumea nu va fi distrusă? Dacă privim chiar și superficial, putem observa că legile acestea al naturii nu funcționează uniform.

 

Nu există două anotimpuri la fel, nu ? În fiecare an natura ne surprinde cu lucruri noi. Anumite fenomene naturale sunt prezentate ca niște premiere în lumea naturii. Fenomene care privesc temperaturi, uragane, precipitații, secete și așa mai departe.

 

Până la urmă „Vântul suflă încotro vrea” iar aceasta înseamnă că omul nu-l poate stăpâni nici nu-l poate împiedica. Uneori vântul suflă cu mare furie și se poate întâmpla ca brusc o adiere de vânt in câteva minute să devină chiar un uragan care cu puterea lui poate provoca daune.

 

Ce garanție avem că nu se va întâmpla așa ceva chiar mâine? O dată la câțiva ani câte o insulă sau câte un munte este șters de pe fața pământului de vreun cutremur; și ce poate face omul ? Ce garanție am că nu s-ar putea repeta potopul din vremea lui Noe?

 

Sunt doar câteva întrebări pe care dacă ni le punem, cu siguranță ar trebui ca fiecare dintre noi să înțelegem că dacă vom nega faptul că Elohim guvernează materia și natura, dacă negăm faptul că El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, vom pierde orice sentiment de siguranță.

 

Mesia Ieshua, nu de puține ori a folosit parabole pentru a-și prezenta învățăturile. În cartea Evangheliei scrisă de Luca în capitolul 17 ne este prezentată relația unui stăpân față de robul lui. Am observat adesea cum majoritatea oamenilor credincioși preferă să-și atribuie apelativul de copil a lui Dumnezeu .

 

”noi suntem copiii Domnului”, sau ”noi suntem poporul Lui, ”noi suntem fiii Lui” . Dar prea rar oamenii se recunosc in spatele imaginii acesteia a unui sclav, a unui rob. Ce putem spune despre relația dintre un om care are titlul de stăpân și un rob pe care l-a cumpărat devenind astfel o proprietate a lui?

 

Dacă vom înțelege care este poziția robului față de un stăpân, vom înțelege care ar trebui să fie așteptările noastre de la Stăpânul nostru. Asta vrea să ne spună Ieshua in această scurtă ilustrație.

 

E clar că aici textul vorbește despre sclavie deci vorbim despre persoane care lucrează pentru un stăpân fără remunerație (adică fără să fie plătiți) și bineînțeles despre niște oameni care nu dispun de drepturi asupra propriei persoane.

 

Ce trebuie să facă niște sclavi? Să îndeplinească toate dispozițiile stăpânului lor de la naștere, dacă s-au născut robi sau de la trecerea lor de la libertate la sclavie până la moarte sau până la eliberare. Astfel vorbind, se conturează clar inegalitatea dintre cele două părți.

 

Stăpânul se află într-o poziție superioară iar robul in poziția lui mult mult inferioară. Cuvintele lui Ieshua țintesc spre ceva mult mai profund și anume la relația dintre OM si ELOHIM.

 

Ieshua și-a dorit ca ucenicii lui să-și pună întrebarea: -Care este atitudinea noastră față de IHVH Elohim, stăpânul nostru preaînalt ? E o întrebare foarte personală la care ar trebui fiecare să ne gândim încercând să răspundem mai bine la întrebarea: -care ar trebui să fie atitudinea mea fața de domnia si stăpânirea lui IHVH peste mine?

 

Primul lucru pe care omul îl face înainte să coboare spre poziția lui inferioară este conștientizarea. A deveni conștienți de poziția noastră față de Elohim nu diferă cu nimic de poziția unui rob, sclav a cărui libertate a fost cumpărată, a cărui viată depinde in totalitate de stăpânul lui care până la urmă este legiuitorul lui.

 

Conștientizarea poziției lui este primul lucru care va determina atitudinea lui față de partea superioară lui. O adevărată recunoaștere a poziției noastre față de Ieshua domnul nostru și față de IHVH Elohim creator al tuturor lucrurilor ne smerește asa cum nu ne poate smeri nimic altceva.

 

Conștientizarea ne aduce inimile noaste într-o supunere umilă înainte lui Elohim determinându-ne să renunțăm la propriile noastre dorințe sau voințe. Iar rob bun și credincios conștient de autoritatea stăpânului său se va desfăta în cunoașterea și împlinirea voii stăpânului său.

 

Cartea lui Iov în capitolul unu ne prezintă un personaj despre care chiar IHVH însuși a spus: ”nu este nici unul ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet care se teme de Elohim și se abate de la rău.”

 

Însă la sfârșitul cărții ni se prezintă același personaj în prezența divină. Cum se comportă Iov atunci când este adus față în față cu IHVH ?

 

”Urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă.” Iov 42:5,6

 

Dialogul acesta dintre Iov și Dumnezeu l-a determinat pe Iov să conștientizeze poziție lui față de IHVH și să se smerească. Pe vremuri exista o vorbă care descria în alte cuvinte pe credinciosul care credea nu doar cu buzele în Dumnezeu.

 

Lumea obișnuia să spună despre un astfel de om că era om temător de Dumnezeu. O asemenea descriere a devenit aproape inexistentă pe buzele oamenilor iar aceasta ne arată cât de mult s-au depărtat oamenii de această zonă a fricii de Dumnezeu.

 

„Așa vorbește IHVH: „Cerul este scaunul Meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor Mele! Ce casă ați putea voi să-Mi zidiți și ce loc Mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa”, zice IHVH. „Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de Cuvântul Meu.” Isaia 66:1,2

 

„Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii; iubiți pe frați; temeți-vă de ELOHIM; dați cinste împăratului!” 1Petru 2:16,17

 

De ce noi împreună cu toți oamenii suntem atât de puțini preocupați de lucrurile duhovnicești si veșnice si iubim mai mult plăcerea, propriile noastre satisfacții decât de Elohim? Răspunsul pe care ni-l dă Pavel la această întrebare sună in felul următor:

 

”fiindcă frica de Elohim nu este înaintea ochilor noștri” (Romani 3:18).

 

Atunci ce ar putea provoca acest duh de frică de IHVH? Această stare de teamă stă la rădăcina sau la baza credincioșiei unui rob iar frica generează o umblare sau o purtare în ascultare. În mod firesc omul este umplut cu semnificația propriei importante, cu măreția si autosuficiența sa; într-un cuvânt mai simplu de înțeles, orice om la baza firii lui naturale este îmbrăcat cu mândrie si răzvrătire.

 

In viată întotdeauna există doar două variante: omul va fi slăvit prin el însuși prin realizările lui, prin puterea lui sau omul va fi slăvit in Elohim. Deci omul va trăi fie pentru a-și sluji și a se mulțumi pe sine, fie va căuta să-l slujească si să-l mulțumească pe IHVH stăpânul lui. ”Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”.

 

Dacă vrei să fii un slujitor a lui Elohim, trebuie să renunți la libertate. Nu poți fii stăpân peste tine. Peste tine va fi stăpân Elohim, El îți va spune tot ce trebuie să faci. Un alt rezultat care vine in urma conștientizării si recunoașterii noastre ca robi, ca sclavi, ca oameni fără libertate este abandonarea noastră.

 

Este firesc să cârtim împotriva încercărilor și pierderilor noastre. Este firesc să ne plângem când suntem lipsiți de acele lucruri de care ne-am atașat inimile dar o recunoaștere adevărată a stăpânirii lui Elohim peste noi va îndepărta orice cârtire.

 

Noi simțim atunci când ne-am dus la bun sfârșit planurile că ni se cuvine succesul. ”Suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem.” Acestea sunt cuvintele care vor suna în ecou de azi înainte în mintea voastră . Iacov 4:13 ne completează:

 

”Ascultați, acum, voi care ziceți: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga” și nu știți ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.” Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre! Orice laudă de felul acesta este rea.”

 

Pe lângă aceste lucruri enumerate în urma conștientizării si acceptării poziție noastre de robi înaintea lui Elohim mai rămân doua lucruri pe care doar le voi aminti: a binecuvânta pe IHVH și a-I oferi mulțumire si bucurie pentru toate lucrurile este un alt rezultat al conștientizării poziției noastre față de El .

 

Să luam cazul lui Iov încă odată. Ce a făcut când pierderi după pierderi i-au fost anunțate? Și-a plâns de milă? A blestemat hoții? A cârtit împotriva lui Elohim? Nu, el s-a plecat în fața Lui Dumnezeu în închinare. Realizarea faptului că El este stăpânitor mă determină să mă plec înaintea Lui în închinare plină de adorare.

 

Scris de Abiatar Cosma

 

Autoritatea în familie
27 februarie 2024
,,Cumpără adevărul…” ,,...şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.” (Proverbe 23:23) Cititorule drag, poate ţi-a trebuit multă răbdare pentru a parcurge paginile acestei cărţi, iar acum, fiind la semaforul unei
27 februarie 2024
Spre ,,credinţa sfinţilor” ,,Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) Eram prin clasa a treia,

ULTIMELE POSTĂRI DE PE BLOG

Abonează-te la newsletter!

Mă abonez
Mă abonez
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!
Adunarea apostolică

DRAGOSTE

NĂDEJDE

CREDINȚĂ

Adunarea Apostolică Sabateriană  Copyright 2023

Adunarea apostolică