Adunarea apostolică
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Sfaturi înțelepte pentru o viață sănătoasă

Rebeca Pop

26 martie 2023

Sfaturi înțelepte pentru o viață sănătoasă

Stimate cititor, într-o lume ’’încărcată’’ de atâta boală, suferință, stres, îngrijorare, alergare zilnica pt îndeplinirea nevoilor de baza, este benefic să ne oprim puțin să medităm și la sănătatea noastră fizică, mintală, emoțională și spirituală.

Sfaturi înțelepte pentru o viață sănătoasă

Specialiștii în domeniul medical recomandă pt o viață sănătoasă anumiți factori: o alimentație corectă, somn suficient, mișcare zilnică, eliminarea factorilor de stres, a dependențelor, o atitudine pozitivă, etc.

 

Pe lângă aceste variabile de care trebuie să ținem cont, Biblia pune accent și pe alte elemente precum: starea de căință, recunoștință, ascultare și împlinire a Cuvintelor divine care influențează semnificativ viața noastră, indiferent de latura ei.

 

Scriptura este o carte care ne poate oferi răspuns la această problematică supusă cercetării, întrucât Cuvântul lui Dumnezeu ne poate îndruma, sfătui în orice domeniu existențial. (2 Timotei 3:16) În mila și bunatatea Sa, Creatorul dorește viața fiecărui om (Ezechiel 33:11), pentru aceea a dorit să traseze prin Duhul Sfânt în Sfintele Scripturii anumite sfaturi pentru binele și sănătatea tututor.

 

În cele ce urmează, vom aborda și analiza succint dintr-o perspectivă biblică acest aspect important din viața umană, și anume sanatatea, prin evidențierea recomandărilor enunțate pe paginile Sfintei Scripturi.

 

Alimentația - O alimentație bogată în nutienți, fără mâncăruri procesate rapid, fără e-uri, coloranți și alți compuși negativi, reprezintă idealul pentru o sănătate fizică.

 

Dacă privim la porunca divină din Geneza, vom observa această recomandare de a consuma exclusiv fructe, legume, semințe. (Geneza 1:29)

 

Apoi, după potop, Creatorul permite omenirii să folosească și produsele animale, dar nu orice tip de carne, ci doar ceea curată (kosher), cum regăsim în Geneza 9:2-4, Levitic 11, Deuteronom 14:9, Psalmul 104:14-15, etc. Daniel, în țara Babilonului a dovedit ascultare față de această poruncă sfântă și astfel fizic era mai frumos, sănătos. (Daniel 1:8,15)

 

Ca și prorocul Daniel, și alți credincioși, oameni neprihăniți ai lui Dumnezeu au ținut cont de această regulă pentru viață.

 

Tu, ai o alimentație sănătoasă, curată?

 

Dependențele - Orice viciu (tutun, alcool, droguri, pornografie, violență, etc.) afectează semnificativ starea noastră de sănătate. Conform cu 1 Corinteni 6:19-20, trupul nostru este Templul Duhului Sfânt în care trebuie să fie prezența divină.

 

Făcând o analogie cu templul din vechime care respecta reguli stricte de sfințenie, curățire (Exod 25:8, Levitic 21:12, 22:2, 2 Cronici 29:5) și unde se pedepsea cu moartea pe cei care nu respectau aceste reguli. Ne punem întrebările: azi putem introduce orice în corpul nostru? Putem consuma orice? Mai reprezintă el, templul Duhului Sfânt?

 

Odihna - Conform specialiștilor medicali, se recomandă un somn de 7-9 ore (la adult) pentru refacerea completă a organismului dupa o zi de muncă. Lipsa acestuia afectează negativ toată activitatea fizică a trupului nostru. Scriptura, pune accent, atât pe odihna nopții, dar mai mult pe ziua de odihnă.

 

Putem observa în versete precum: Psalmul 16:9, Proverbe 3:24, Eclesiastul 5:12 căci somnul este reflectat ca o oază de împlinire pentru omul harnic, activ.

 

Creatorul în Atotînțelepciunea Lui a stabilit ciclul săptămânal al omului, și anume după un proces de 6 zile lucrătoare (de 8 ore de muncă), corpul are nevoie de repaus, oprirea muncii.

 

Astfel, una din importanța zilei de odihnă (shabatul) sfințită și binecuvântată la terminarea creației (de 6 zile) (Geneza 2:2-3) de Tatăl Ceresc este aspectul odihnei. (Exod 20:8-10, 23:12, 31:15, Levitic 23:3, Deuteronom 5:13, etc.)

 

Tu, cât de mult și bine te odihnești? Respecți ceea ce Dumnezeu a poruncit?

 

Starea de căință - Ziditorul nostru în crearea complexității corpului nostru, a pus în inima (ca și concept iudaic: mintea, rațiunea) noastră chiar și gândul veșniciei. (Eclesiastul 3:11)

 

Acest lucru determină o conexiune directă cu El și mai mult de atât o conștientizarea a faptului ca omul este muritor și supus păcatului.

 

Recunoașterea greșelilor, a aspectelor negative observate în viață conduce la o minte sănătoasă, fără presiuni sau mustrări de conștiință. (Psalmi 32:3-4)

 

Astfel, daca observăm ca ceva nu este în regulă în viața noastră, ar trebui să ne oprim și să ne gândim dacă nu cumva L-am supărat cu ceva pe Dumnezeu și e timpul să ne mărturisim înaintea Lui, să regretăm anumite păcate. (Psalmi 32:5).

 

După acest proces de pocăință, vom avea parte de eliberare, de liniște, de o sănătate deplină la nivel mintal, psihic, emoțional. (Proverbe 28:13, 1 Ioan 1:19)

 

Atitudinea de recunoștința - Adoptând o atitudine de recunoștință la adresa Părintelui Ceresc (Psalmii 103:2, Isaia 63:7, Efeseni 5:20), la nivel mintal suntem împliniți, cu inima mulțumită. (Prov. 15:15)

 

Studiile medicale au dovedit ca sănătatea mintala este influențată semnificativ de un comportament de gratitudine față de cineva pentru un anumit lucru.

 

Bunadispoziție - Manifestarea de optimism, bucurie, speranță, este un medicament eficace (Prov 15:13, 17:22) pentru sănătatea noastră pe toate planurile (fizic, psihic, mental, spiritual).

 

Vorbele bune, de nădejde înveselesc viața omului (Prov. 12:25). Fericirea ta depinde de fericirea celorlalți!

 

Organizarea vieții - Structurarea eficientă a timpului va conduce la desfășurarea activităților zilnice în pace, fără presiune și astfel, la rezultate bune și la o minte și inimă sănătoasă. (Prov. 12:9, 13:12)

 

Planurile notate zilnic în agenda sunt bine să le îndeplinim, să le ducem la bun sfârșit. Altfel, o sa fim tentați să ne gândim la acele lucruri neterminate, și să nu ne putem concentra la activitaățile propriu-zise.

 

Eliminarea stresului - Îngrijorările cotidiene nu fac altceva decât să ne provoace mult stres, neliniște, anxietate, ceea ce afectează semnificativ starea noastră de sănătate.

 

Sfatul Mântuitorului Hristos, este tocmai evitarea îngrijorărilor vieții, frămânntărilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, căci de toate se îngrijește Părintele Ceresc, Dătătorul tuturor bunurilor. (Psalmii 147:9, Matei 6:25-34, Luca 12:24, Filipeni 4:6-7)

 

Orice dorintă, nevoie să o facem cunoscut prin rugăciune Creatorului, să o încredințăm Lui și El va purta de grijă cum știe mai bine! (Psalmii 55:22, 1 Petru 5:7)

 

Ascultarea de Legea lui Dumnezeu - Respectarea poruncilor divine are ca și consecință o viață sănătoasă, lipsită de boli, afecțiuni, etc.

 

El a zis: Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă. (Exodul 15:26, 23:25)

 

Sănătatea trupului nostru este condiționată de împlinirea Legii sfinte a Creatorului. Caci ele sunt viata pentru cei ce le gasesc si sanatate pentru tot trupul lor. (Prov. 4:22) Frica de Domnul Dumnezeu, prin păzirea regulilor sfinte prelungeşte viața. (Prov. 3:8, 9:11, 10:27)

 

Echilibru între trup și suflet - Tatal Ceresc, dorește ca noi să investim timp și resurse și în sănătatea noastră cum investim și pentru suflet.

 

Ambele laturi ale vieții (fizică, spirituală) sunt importante, pentru o creștere sănătoasă deplină. Dacă ne preocupă lucrurile duhovnicești (Împârăția, Legea lui Dumnezeu) trăind o viață de rugăciune și post, părtășie în cântare și studiu biblic, să nu uitam și de aspectele vieții fizice: alimentație sănătoasă, mișcare zilnică, somn suficient, etc.

 

Cele două aspecte trebuie să se completeze reciproc, să reflecte un echilibru. Sănătatea ta trebuie să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău! (3 Ioan 2) În concluzie, toate regulile enunțate din Scriptură reprezintă un tot unitar pentru sănătatea noastră deplină, la toate nivelurile. Trupul nostru este sfânt, dacă îl păstrăm în curățire!

 

El este un dar de la Creator, noi cum avem grijă de el? Ținem cont de ceea ce Dumnezeu ne spune?

 

Poate am neglijat de atâtea ori căci nu este foarte important ce consumăm, cât dormim, ce atitudini avem, etc., atâta timp cât nu observăm consecințele! Dar, ele apar în timp și mai bine să prevenim, decât să tratăm pe urmă simptomele!

 

E timpul să reflectăm mai atent la viața noastră și să investim mai mult în sănătate!

 

Să-l proslăvim dar pe Dumnezeu în trupul, sufletul şi în duhul nostru! (1 Corinteni 6:20, Efeseni 5:29)

 

Scris de Rebeca Pop

Sfaturi înțelepte pentru o viață sănătoasă
27 februarie 2024
,,Cumpără adevărul…” ,,...şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.” (Proverbe 23:23) Cititorule drag, poate ţi-a trebuit multă răbdare pentru a parcurge paginile acestei cărţi, iar acum, fiind la semaforul unei
27 februarie 2024
Spre ,,credinţa sfinţilor” ,,Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) Eram prin clasa a treia,

ULTIMELE POSTĂRI DE PE BLOG

Abonează-te la newsletter!

Mă abonez
Mă abonez
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!
Adunarea apostolică

DRAGOSTE

NĂDEJDE

CREDINȚĂ

Adunarea Apostolică Sabateriană  Copyright 2023

Adunarea apostolică