Adunarea apostolică
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Un profil biblic al lui Nimrod

Elias Jula  

17 noiembrie 2022

Un profil biblic al lui Nimrod

Povestea lui Nimrod este un subiect controversat. Cele mai multe informații din ceea ce noi presupunem că știm despre Nimrod sunt evidențe extra-biblice.

 

Pentru cei care sunt interesați să învețe ceea ce ne spune doar Biblia despre Nimrod, pentru ei acest studiu poate fi foarte interesant.

 

10 geneza: 6-12

 

Urmaşii lui Ham.

6Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. -

7Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.

8Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ.

9El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: "Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului."

10El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear.

11Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah

12şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. -

 

În conformitate cu versetul 8 Nimrod a fost primul om puternic pe Pământ.

 

Aceasta denotă, de obicei, un anumit tip de conducere, comandament puternic. Același cuvânt ebraic pentru puternic este, de asemenea, utilizat în contextul unui rege puternic (Daniel 11:3 spune:

 

Dar se va ridica un împărat viteaz, care va stăpâni cu o mare putere, şi va face ce va voi.), războinic puternic (Judecători 6:12;11: 1; 1 Samuel 9: 1), un șef sau lider militar (Isaia 3:2 spune „pe viteaz şi pe omul de război...”), și, uneori, ca un tiran mândru (Ps 52: 3).

 

Cuvântul este folosit cu referire la YAHWE fiind puternic (Psalmul 24: 8; Deuteronom10:17; Ieremia 32:18; Neemia 9:32). El (Nimrod) a fost declarat a fi un "vânător puternic." Având în vedere contextul, semnificația mențiunii de a fi un vânător puternic a fost de două ori deoarece el a fost ca un vânător, abilitățile lui fiind de a prinde prada și de a întinde capcane.

 

Aceasta este o interpretare literală (ce arată sensul propriu al cuvintelor) interpretare, care este probabil valabilă. Nimrod fiind un vânător puternic, și abilitățile care constau în a fi un vânător puternic, au servit bine la clădirea regatului său.

 

Având în vedere contextul in care se afla el, fiind primul om puternic, comandant și conducător al regatului pe care l-a construit, este posibil ca vânătoarea, de asemenea, să se refere la acapararea celor dornici pentru pradă și întinderea unor capcane pentru oameni ca un mijloc de a-și construi împărăția lui.

 

Construirea Împărăției lui Nimrod

 

Este înțeleasă prin numele orașelor regatului lui Nimrod, aceste nume dezvăluie multe în legătură cu scopul și caracterul lui Nimrod. Numele, deci, spun o poveste.

 

10 geneza: 10-12 10

 

”El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. 11 Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12 şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare.”

 

Primul oraș menționat la clădirea împărăției lui este Babel.

 

Babel înseamnă "confuzie sau amestecare." Acest lucru devine inima (centrul) sau capitala Babilonului. Pentru a ieși din Babilon (Apocalipsa 18: 4), de exemplu, înseamnă să ieși din confuzie sau amestecare/ încurcătură.

 

Al doilea oraș menționat ca fiind creat de Nimrod este Erec, ceea ce înseamnă a lungi, prelungi, sau a trăi în. Astfel, până în prezent, ideea Împărăției lui Nimrod este de a prelungi, sau a trăi în confuzie sau amestecare.

 

Următorul oraș menționat ca fiind creat de Nimrod este Acad. Akkad înseamnă "subtil" sau viclean. Acesta, de asemenea, provine dintr-un cuvânt nefolosit, însemnând o cetate să întărească. Astfel, până în prezent, ideea împărăției lui Nimrod este de a consolida subtil trăirea în confuzie și amestecare.

 

Așa că, întrebarea vine și spune, "Cum a consolidat Nimrod subtil trăirea în confuzie și Amestecare/ încurcătură? " Orașul următor ne dă răspunsul la această întrebare. Următorul oraș menționat ca fiind construit de Nimrod este Calne care înseamnă "Cetatea lui Anu." „Anu a existat în cultura sumeriană ca o cupolă care a acoperit pământul plat.”

 

Samuel N. Kramer, Mitologie sumeriană: un studiu de realizare spirituală și literară în În al treilea Millennium î.e.n. Anu a fost, de asemenea, un zeu din care au derivat mulți alți zei.

 

Este interesant faptul că prima mențiune a unui zeu fals apare aici în Geneza, acest zeu fiind creat de Nimrod, care a început o împărăție dedicată încurcăturii și confuziei, este centrată în jurul unei credințe întru-un pământ plat.

 

Această credință este de origine sumeriană . Destul de interesant, și din păcate, există mulți care se întorc la aceste credințe legate de zeul Anu, în această privință. Astfel că piesa centrală a primei faze a împărăției lui Nimrod cuprinde confuzie subtilă și amestecarea prin credința într-un zeu al Pământului plat numit Anu.

 

Prin Anu, mulți alți zei au apărut. Din acest punct de pornire, prin Împărăția lui Nimrod, a devenit un lucru obișnuit să se creadă în mai mulți zei.

 

De acolo, Nimrod a intrat în Asiria.

 

Următorul oraș menționat ca fiind construit de Nimrod este Ninive. Grecii / Romanii au atribuit acest lucru ca fiind "Lăcașul lui Ninus." Ninus poate sau nu poate fi echivalent cu Nimrod. Multe dintre înțelegerile extra-biblice despre Nimrod se bazează pe posibilitatea ca Ninus este Nimrod.

 

Sensul original al numelui este neclar, dar poate să se refere la o zeiță conducătoare. Cuvântul cuneiform pentru Nina este un pește într-o casă (comparați aramaică nuna, "pește").

 

Acest lucru poate fi intenționat pur și simplu "Locul peștelui" sau poate fi indicată o zeiță asociată cu un pește sau un râu în sine. Orașul, s- a spus mai târziu că a fost dedicat zeiței "Ishtar din Ninive" și Nina a fost unul dintre numele babiloniene ale acelei zeițe.

 

Indiferent de modul în care lucrurile au progresat, prin Nimrod a început să apară această idee de a produce confuzie sau încurcătură prin dedicarea unui oraș zeului fals Anu.

 

Integrarea unui zeu nou, care a „născut” 50 sau mulți alți dumnezei, iar aceasta este exact opusul căii înguste sau a închinării singurului Dumnezeu YHWH. De fapt, această transformare se reflectă în numele următorului oraș al lui Nimrod.

 

Următorul oraș menționat ca fiind construit de Nimrod este Rehobot-Ir, ceea ce înseamnă "căi largi sau străzi ". Așa că, ceea ce am putea fi capabili să deducem din biblie legat de Regatul lui Nimrod este că el este primul împărat care a consolidat subtil trăirea în confuzie și încurcătură.

 

El a făcut acest lucru sub călăuzirea zeului Anu din care s-au derivat o serie de alți dumnezei. El a schimbat calea îngustă a poruncilor lui YHWH în mai multe căi largi prin mai mulți zei. Și, în acest sens, lucrarea lui Nimrod a fost terminată sau completată, astfel cum este indicat de numele următorului său oraș.

 

Următorul oraș menționat ca fiind creat de Nimrod este Calah, ceea ce înseamnă „finalizare” și putere „rezistentă „ (în sensul că a facut ceva ce are durabilitate) . Munca de construire și imperiul lui Nimrod are un anume ÎNȚELES și scop. Scopul este arătat în denumirea ultimului său oraș.

 

Ultimul oraș menționat ca fiind întemeiat de către Nimrod este Resen, denumire care înseamnă CĂPĂSTRU. Căpăstrul este o cîrmă folosită să controleze un cal care evident este un animal ce îl servește pe om.

 

Astfel, scopul regatului lui Nimrod (după cum deducem din numele orașelor, nume care au o mare însemnătate în limba ebraică, și nu numai în ce privește limba ci și în gândirea evreilor și deci în Scriptură) deci scopul împărăției a fost de a-i oferi control asupra slujitorilor săi, prin confuzie și amestecarea căilor lui YHWH, în moduri noi dictate de un nou zeu numit Anu, care a dat naștere la mai multe căi largi prin crearea zeilor care au urmat.

 

Este acest oraș Resen, care este numit „Cetatea cea mare” ... asta însemnând ... o învățătură care îi controla pe oameni DAR în afara căilor lui YHWH, prin amestec și confuzie cu ajutorul zeului fals Anu și alți zei derivați, aceasta este cea mai mare realizare a lui Nimrod. Anu este adesea menționat ca tatăl tuturor zeilor.

 

Acesta este profilul biblic al lui Nimrod

 

Deci, de ce contează? Contează, pentru că noi nu ar trebui să fim ca și Nimrod! Suntem chemați să ieșim din confuzie, din încurcătură (sau o învățătură încurcată și pagână) și din amestecare, de aici ne îndeamnă (Apocalipsa 18: 4) să ieșim.

 

„Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: "Ieşiţi din mijlocul ei (cetatea Babilon) , poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”

 

Sau Isaia 52:11

"Plecaţi, plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţiţivă, cei ce purtaţi vasele Domnului!”

 

Noi ar trebui să examinăm cum este închinarea noastră lui YHWH, și să fim sigur că noi nu acceptăm închinarea la acești zei falși originari din punct de vedere conceptual de la Nimrod.

 

În următorul capitol din Geneza, capitolul 11, descoperim că YHWH a încurcat toate limbile de atunci încolo, ilustrând că Babel este elementul central al încurcăturii și confuziei. (sau aș mai adăuga eu, ÎNVĂȚĂTURA NECLARĂ LA CREȘTINI) Numele zeilor care au apărut odată cu Nimrod au luat nume diferite, prin intermediul amestecului de limbi și dialecte, dar originile lor ar fi la fel.

 

Deuteronom 12: 30-31 30.

 

“Vezi să nu te laşi prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Fereşte-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor şi să zici: "Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Şi eu vreau să fac la fel." Tu să nu faci aşa faţă de Domnul, Dumnezeul tău; căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urâciunile pe care le urăşte Domnul, şi ele chiar îşi ardeau în foc fiii şi fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor.”

 

De exemplu, există elemente ale tradițiilor acestor zei care au pătruns în credință sub forma de Crăciun și de zile de sărbătoare și tradiții.

 

Sperăm că această învățătură este o binecuvântare pentru tine. Amintiți-vă, CONTINUAȚI SĂ CERCETAȚI TOATE LUCRURILE.

 

Shalom. Shalom, și YHWH să vă binecuvânteze să umblați în tot cuvântul Lui.

 

Scris de Elias Jula

 

27 februarie 2024
,,Cumpără adevărul…” ,,...şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.” (Proverbe 23:23) Cititorule drag, poate ţi-a trebuit multă răbdare pentru a parcurge paginile acestei cărţi, iar acum, fiind la semaforul unei
27 februarie 2024
Spre ,,credinţa sfinţilor” ,,Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) Eram prin clasa a treia,

ULTIMELE POSTĂRI DE PE BLOG

Abonează-te la newsletter!

Mă abonez
Mă abonez
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!
Adunarea apostolică

DRAGOSTE

NĂDEJDE

CREDINȚĂ

Adunarea Apostolică Sabateriană  Copyright 2023

Adunarea apostolică