Adunarea apostolică
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Adunarea Apostolică de ziua a șaptea
Comunitatea Mesianică
Mărturii Valoarea Sărbătorilor lui ElohimMesianică

Elias Buhai

Valoarea Sărbătorilor lui Elohim
07 februarie 2023

Valoarea Sărbătorilor lui Elohim

Toată lumea iubește sărbătorile, zile în care se comemorează sau se sărbătorește un eveniment important, organizându-se adesea diferite serbări, solemnități, demonstrații etc., și în care de obicei se întrerupe activitatea obișnuită adesea pentru a se odihni.

Valoarea Sărbătorilor lui Elohim

Oamenii au hotărât sărbători, politicenii și conducătorii religiilor au hotărât sărbători în cinstea unor evenimente care au avut loc și s-au întâmplat.

 

Elohim, care nu e cu nimic mai prejos decât omul, ci e cu mult mai înțelept și desăvârșit decât noi, în planul pe care l-a alcătuit în Sine însuși, a cunoscut mersul evenimentelor care vor avea loc, și în cinstea unor evenimente slăvite și glorioase a hotărât și El Sărbători.

 

Însă, dacă oamenii au hotărât ca după desfășurarea unor evenimente să instaurască niște zile de aducere aminte și sărbătoare în cinstea lor, Creatorul nostru, în cunoaștera Sa absolută despre planul Său, a instaurat sărbătorile înainte de-a avea loc evenimentele.

 

(Ex 12:17; 23:14-19) De asemenea, Sărbătorile lui Elohim sunt importante datorită faptului că ele sunt cu caracter veșnic, adică sunt VEȘNICE, pe când ale oamenilor sunt limitate în timp, pot fi anulate sau înlocuite (Lev 23:14,21,31,41).

 

Aceste Sărbători nu sunt limitate la un popor sau națiune, ci sunt ale lui Elohim pentru TOȚI oamenii, pentru tot pământul, sunt cu caracter Universal. (Ex 12:3; Lev 23:2)

 

Aceste sărbători n-au fost desființate de Yașua așa cum spun unii, nici n-au fost date numai pentru evrei, căci dacă nu ar fi așa, Elohim n-ar fi permis ca străinul să se unască și el să le serbeze.

 

Ele le-au fost date lor pe Muntele Sinai, la darea Legii, având mare însemnătate pentru ei, dar și pentru noi deoarece putem remarca valoarea și însemnătatea lor duhovnicească, unele dintre ele având împlinirea doar în Împărăție.

 

Apoi, aceste sărbători sunt importante căci în ele se cuprinde și dezvăluie planul de mântuire a lui Elohim care se referă nu numai la poporul Său ales, la Israel, ci și la toți locuitorii pământului, la pământul acesta și la toată creația.

 

Aceste sărbători au fost date în cinstea unor evenimente glorioase care ne vorbesc despre planul de mântuire a lui Elohim. Mai precizez că însemnătatea sărbătorilor lui Elohim este dublă, adesea chiar triplă, aceasta însemnând că ele conțin mai multe însemnătăți sau semnificații și motive pentru care sunt serbate, pe când sărbătorile oamenilor au o singură semnificație.

 

Au o însemnătate pentru evrei, pentru noi în prezent dar și în viitor pentru toată omenirea.

 

Valoarea Sărbătorilor lui Elohim

 

SĂRBĂTOAREA CORTURILOR

 

Tatăl Ceresc, fiindcă cunoștea mersul evenimentelor a hotărât să așeze această sărbătoare cu scopul de a ne vesti un mesaj profetic referitor la Planul de mântuire. Sărbătorile din luna a 7-a, deci, ne transmit un mesaj profetic și sunt umbra bunurilor viitoare.

 

Trebuie să remarcăm că în Biblie cifrele au o mare importanță și cei care cercetează în amănânt Scriptura vor vedea că anumite numere și cuvinte se repetă în pasaje diferite cu semnificații asemănătoare.

 

Cifra ȘAPTE definește desăvârșirea, perfecțiunea, superlativul divin în toată splendoarea. Un lucru desăvârșit este un lucru complet, fără lipsuri. Pe baza acestei însemnătăți putem să subținem că luna a 7-a transmite mesajul de ajungere la desăvârșire, adică la completarea și finalizarea planului de mântuire a lui Elohim.

 

Putem să observăm că este o strânsă legătură între mesajul transmis de sărbătorile ce au loc în luna a 7-a și evenimentele ce vor avea loc în a 7-a mie de anii, care corespunde cu Împărăția Milenară, cei 1000 de ani de domnie a lui Yașua împreună cu sfinții pe pământ.

 

Luna a 7-a începe cu sunet de trâmbiță după porunca lui Yahweh la sărbătoarea Trâmbiței; la fel și Împărăția Milenară începe cu sunetul celei de-a 7-a trâmbițe, moment în care va începe Domnia lui Yașua Hamașiah.

 

Următoarea Sărbătoare are loc în a 10-a zi din luna a 7-a și este Sărbătoarea Ispășirii sau Împăcării, a cărui mesaj profetic este împăcarea omenirii întregi datorită jertfei Domnului și Mântuitorului Yașua Hamașia. În a cinsprezecea zi a acestei a șaptea luni este Sărbătoarea Corturilor.

 

Aceasta este a 7-a Sărbătoare și ultima din an. Toate aceste sărbători, dacă le analizăm îndeaproape, ele transmit un mesaj referitor la planul de Mântuire, ele de fapt sunt șapte pași în împlinirea și finalizarea planului de mântuire. Sărbătoarea Corturilor este o Sărbătoare a bucuriei.

 

Nu există nicio altă Sărbătoare în care Bucuria să se instituie ca o poruncă, de aceea Sukkot-ul se mai numește (la evrei) și Anotimpul Bucuriei, așa cum Pesach-ul se mai numește Anotimpul Eliberării, iar Shavuot –ul Anotimpul Dăruirii și Primirii Legii. În timpul vieții pământești a lui Yeșhua, Sărbătoarea Corturilor a fost cea mai impozantă scenă din care se putea vedea, în toată splendoarea Sa, lucrarea de salvare prin Mesia.

 

Fiul lui Elohim a venit pe acest pământ în prima zi a Sărbătorii Corturilor (există dovezi clare în acest sens), si a fost circumcis după 8 zile, adică în ultima zi a Sărbătorii Corturilor.

 

Iată ce DAR Preaprețios a primit omenirea, evreii și neamurile împreună, cu ocazia acestei Sarbători a Bucuriei: MAREA BUCURIE ȘI VESTEA CEA BUNĂ A NAȘTERII LUI MESIA. ALELULIA! Aș dori ca în acest studiu să analizăm Sărbătoarea UMBRA ADEVĂRUL Corturilor prin folosirea imaginei sfeșnicului cu 7 brațe.

 

Exod 25:31-40 Candelabrul acesta era făcut din aur curat, bătut cu unelte și dintr-o singură bucată. Se formau 7 brațe în vârful căruia erau 7 candele în care ardea un untdelemn curat fără drojdie de dimineața până seara, încontinu.

 

Candelabrul era localizat în prima încăpere din Cortul Întâlnirii, numită „Sfânta”, iar el reprezintă lumina și adevărul Scripturii care ne luminează trecutul, prezentul și viitorul în planul de mântuire.

 

Folosirea acestei imagini este foarte importantă în studierea Sărbătorilor pentru că ne permite să legăm evenimentele care se petreceau la Sărbătoare care sunt „UMBRA”, cu acele evenimente care vor avea loc în timpul împărăției și sunt „ÎNFĂȚIȘAREA ADEVĂRATĂ A LUCRURILOR”. Astfel, primele trei brațe sunt UMBRA, iar ultimele trei brațe sunt ADEVĂRUL.

 

Acestea sunt legate între ele după cum observăm în imaginea sfeșnicului. Al patrulea braț este cel mai important căci el transmite mesajul adevărului central care susține celelalte 6 brațe.

 

În continuare, am așezat șapte puncte pe care vreau să le tratez legate de această sărbătoare. Ele vor fi prezentate, așa cum am spus, legând împreună punctele 1 cu 7, 2 cu 6 și 3 cu 5.

 

1. Strângerea roadelor pământului

2. Locuirea în corturi

3. Citirea Cuvintelor legii și tăierea împrejur (în trup și în inimă)

4. Sărb. Corturilor: finalizarea planului de mântuire prin lucrarea lui Yașua Hamașia care va stabili „cortul” Împărăției Sale pe pământ.

5. Tăierea împrejur a inimii a întregii omeniri prin auzirea Cuvântului și lucrarea Duhului Sfânt

6. Îmbrăcarea cu cortul ceresc

7. Strângerea omenirii ca rod al suferințelor lui Yașua

 

SĂRBĂTOAREA STRÂNGERII ROADELOR – PUNCTELE 1 ȘI 7

 

1 – Sărbătoarea Corturilor este numită pentru prima dată în Biblie sub un alt nume, acesta fiind: Sărbătoarea Strângerii Roadelor.

 

Exodul 23:16 Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale.

 

A – STRÂNGEREA ROADELOR PENTRU ISRAEL

 

Strângerea tuturor roadelor pentru națiunea lui Israel era un timp de binenecuvântare. Poporul, tocmai cu 5 zile înainte, cu ocazia Sărbătorii Ispășirii, obținuse iertarea de păcate. Erau, deci, iertați, și astfel puteau să ia parte la Sărbătoarea Corturilor cu pace în inimă și bucurie.

 

Tatăl Ceresc se bucură când noi ne bucurăm și El vrea să fim fericiți, iar din acest motiv a hotărât această mare sărbătoare de bucurie. Poporul avea:

 

- belșug de binecuvântare trupească, căci, potrivit poruncii lui Dumnezeu, se opreau din munca lor și astfel se odihneau, și cel mai important lucru era că toți se bucurau de un belșug de hrană obținut din recolta din anul acela. Bucuria era așa de mare în familie, cei mai bucuroși erau copiii.

 

Imaginați-vă copiii ce bucurie mare aveau când, pe lângă belșugul de hrană, știau că o să locuiască în cort timp de 8 zile: parcă îi văd jucându-se plini de bucurie înăuntrul lui.

 

- belșug de binecuvântare sufletească, căci poporul se dedica închinării în fața lui Dumnezeu prin cântări și rugăciuni. În mod special, dacă nu se putea cu toată familia, atunci măcar bărbații trebuiau să se suie să prăznuiască sărbătoarea Corturilor la Ierusalim înaintea Domnului.

 

Exodul 34:23 De trei ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Pe lângă aceasta, la fiecare 7 ani, în anul iertării, la Sărbătoarea Corturilor, tot poporul (bărbați, femei și copii), chiar și străinii din Israel trebuiau să se prezinte înaintea Domnului la Ierusalim ca să audă Cartea Legii citită.

 

Deuteronomul 31:10 Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare şapte ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea Corturilor, 11. când tot Israelul va veni să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El, să citeşti Legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. 12. Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă şi să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească toate cuvintele Legii acesteia.”

 

- darul protecției de vrăjmași și pacea în țară

 

Exodul 34:23 De trei ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Prin respectarea acestei porunci atunci, iată făgăduința Exodul 34:24 Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta şi-ţi voi întinde hotarele; şi nimeni nu-ţi va pofti ţara, în timpul când te vei sui, de trei ori pe an, ca să te înfăţişezi înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

 

Toate acestea sunt o umbră la ceea ce va fi în vitor în timpul Împărăției lui Yașua. Dacă ei aveau odihnă de la munca lor, tot așa și în împărăție omenirea se va odihni de faptele lor prin care să se mântuiască și vor intra în odihna lui Yașua Hamașia (Evrei 4:4-11).

 

Poporul avea belșug de hrană, tot așa și în împărăție va fi un belșug de hrană pentru toți oamenii. Pe deasupra, va fi un belșug de hrană spirituală a CUVÂNTULUI care va fi vestit omenirii și tot pământul se va umple de cunoștința Lui ca fundul mării de apele care îl acoperă.

 

Poporul se bucura de această sărbătoare, însă câtă bucurie va fi în împărăție, ce veselie și fericire, iar mai mult de atât va fi BUCURIA ÎN DUHUL SFÂNT. Romani 14:17 Dacă Israel avea protecție de vrăjmași și pace în țară, în împărăție nu vor fi nici vrăjmași, Satan cu îngerii lui vor fi legați, iar pacea va domni peste întreg pământul. (Evrei 10:12-13 ...așteaptă ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut...)

 

B – STRÂNGEREA ROADELOR ÎN VÂRSTA EVANGHELICĂ

 

Tatăl Ceresc în planul Său, după alunecarea lui Israel, a hotărât să aleagă din mijlocul tuturor popoarelor un popor care să fie al lui.

 

Acest popor reprezintă cele dintâi roade pentru Dumnezeu și pentru Yașua, și este ales înainte ca să fie strângerea totală a roadelor, potrivit mesajului sarbători Cinzecimii sau a celor dântâi roade. Acest popor din timpul prezent al vârstei evanghelice are datoria să rămână în Yașua, și ca o mlădiță care rămâne în viță, noi trebuie să aducem roade (Ioan 15:5).

 

Roadele acestea sunt rezultatul rămânerii noastre în Yașua, care ne asigură cu hrana CUVÂNTULUI SĂU și PUTEREA DUHULUI SFÂNT care vor rămâne în noi, producând roada Duhului din Galateni 5:22-23 care este văzută din purtarea noastră. De ce Dumnezeu dorește ca noi să aducem roadă? Pentru că orice pom care nu dă roadă este tăiat (Pilda smochinului neroditor Luca 13:6-9).

 

De asemenea, trebuie să fie o roadă bună, căci: „Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. (Matei 7:19) După cum poporul lui Israel strângea roadele pământului, tot așa astăzi Dumnezeu caută și strânge roadele noastre bune. Aceste roade bune sunt faptele noastre, și ele slujesc de hrană

 

(Ezechiel 47:12 Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veşteji, şi roadele lor nu se vor sfârşi; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din Sfântul Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană, şi frunzele lor, ca leac.”).

 

La cine slujesc de hrană? La aproapele nostru care se hrănește din dragostea noastră ca astfel să aibe și el dragoste, din bucuria noastră ca să se bucure și el, din pacea noastră ca să aibe și el pace...

 

C – STRÂNGEREA ROADELOR ÎN TIMPUL ÎMPĂRĂȚIEI

 

7 – În planul de mântuire Tatăl Ceresc a hotărât să aleagă dintre toate popoarele un popor. La început, acest popor a fost reprezentat de națiunea lui Israel, dar fiindcă ei au fost necredincioși și au rupt legământul încheiat cu El

 

Ezechiel 17:19 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pe viaţa Mea că, întrucât a nesocotit jurământul făcut în Numele Meu şi a rupt legământul Meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta.”

 

 Elohim a hotărât să lase în împietrire națiunea lui Israel cu scopul de a-și alege dintre toate națiunile pământului un popor care să fie al Lui și să-I poarte Numele (Fapte15:14).

 

Acest popor ales, pentru El reprezintă cel dintâi rod care va fi strâns pentru Dumnezeu (Apocalipsa 14:4 Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El.

 

Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.), iar acest pas în împlinirea planului de mântuire ne este transmis ca fiind mesajul Sărbătorii Cinzecimii sau a celor dintâi roade care sunt strânse.

 

După recoltarea celor dintâi roade are loc strângerea toturor roadelor, adică a întregii omeniri. Această strângere a omenirii pentru Dumnezeu și pentru Miel are loc în felul următor: Națiunea lui Israel mai întâi.

 

De la întruparea, sau mai bine zis de la începerea lucrării de propovăduire a Mântuitorul Yașua pe pământ, a început anul de îndurare al Domnului, potrivit Luca 4:18-21. Dacă mergem să citim locul exact de unde a citit Yașua, adică în Isaia 61:2, vom vedea că anul de îndurare al Domnului este urmat de o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.

 

Aceasta va fi o perioadă de timp de strâmtorare, de necaz pe pământ, timp în care Dumnezeu va pedepsi omenirea pentru toate fărădelegile ei. Nu este timpul acum să vorbim în amănunt despre aceasta, dar ceea ce este important de subliniat pentru noi este în Zaharia 14, și anume referitor la unul din evenimentele ce vor avea loc în timpul acestei zele de răzbunare.

 

Zaharia 14:1 Iată, vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău. 2. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate. 3. Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

 

Romani 11:26 ”Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Restul omenirii, dar fiecare la rândul cetei lui. Romani 11:11 Întreb, dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;

 

12. dacă deci alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? 15. Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? 1 Corinteni 15:22 Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; 23. dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.”

 

Scopul pe care îl are Tatăl Ceresc prin strângerea întregii omeniri ca rod pentru Sine și pentru Miel este ca în final să strângă de la fiecare acele roade ale DUHULUI SFÂNT care în timpul prezent din vârsta evanghelică ne sunt cerute nouă, credincioșilor Săi.

 

Pacea să fie cu tine!

 

Scris de Elias Buhai

27 februarie 2024
,,Cumpără adevărul…” ,,...şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.” (Proverbe 23:23) Cititorule drag, poate ţi-a trebuit multă răbdare pentru a parcurge paginile acestei cărţi, iar acum, fiind la semaforul unei
27 februarie 2024
Spre ,,credinţa sfinţilor” ,,Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) Eram prin clasa a treia,

ULTIMELE POSTĂRI DE PE BLOG

Abonează-te la newsletter!

Mă abonez
Mă abonez
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!
Adunarea apostolică

DRAGOSTE

NĂDEJDE

CREDINȚĂ

Adunarea Apostolică Sabateriană  Copyright 2023

Adunarea apostolică